บทเพลงของสุนทราภรณ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของราชอาณาจักรไทย  หากต้องการนำบทเพลงสุนทราภรณ์ไปใช้ หรือเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในรูปแบบใด กรุณาติดต่อ อติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 849 6465 หรือที่อีเมล์ soontaraporn@gmail.com

Mr. John Anderson
Barman