พิธีเปิด “ศาลครูเอื้อ”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ ชาตกาล ๑๐๕ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน พร้อมถือฤกษ์ดี เปิดชมรมรักสุนทราภรณ์นครปฐม เป็นชมรมรักสุนทราภรณ์ลำดับที่ 14 และที่สำคัญ ทางพิพธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยยังได้จัดทำหุ่นขี้ผึ้งครูเอื้อ สุนทรสนาน ขึ้นอีกหนึ่งรูป วางอยู่บนเวทีหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ ที่เหมือนจริงจนคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ ทายาทของครูเอื้อฯ ยังกล่าวชมว่าคล้ายคลึงมากที่สุด ทำเอานักร้องที่ขึ้นร้องเพลงบนเวทีพูดตรงกันว่า เหมือนมีครูเอื้อฯ มาคอยยืนคุมวงอยู่

0

อติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการ-เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์
กล่าวรายงานต่อท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี

1

บริเวณด้านหน้าศาลครูเอื้อ วัดราษฎร์บูรณะ ริมถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน

2

บริเวณด้านในของศาลครูเอื้อ

5รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วยปรึกษาและกรรมการ
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมในพิธีบวงสรวง

6ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานในพิธี ทำพิธีบวงสรวง7

Comments are closed.