เอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก

เอื้อ สุนทรสนาน

บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๕๓ โดยองค์การยูเนสโก

“การฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ประพันธ์เพลง (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๕๒๔) นายเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ประพันธ์เพลง นักการศึกษาด้านดนตรี และหัวหน้าวงดนตรีผู้มีความสามารถโดดเด่นเป็นผู้บุกเบิกในการนำดนตรีตะวันตกและละตินมาผสมผสานกับดนตรีไทยสากล ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมความบันเทิงในรูปแบบดนตรีไทยสมัยใหม่ที่มีรากฐานท่วงทำนองดนตรีไทยเดิมและดนตรีลูกทุ่ง

ในปีพ.ศ.๒๔๘๒ ท่านได้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศ ดนตรีของท่านได้ถูกนำไปแสดงทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน บทเพลงของท่านได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาและนำมาซึ่งสันติภาพและความสมานฉันท์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของนายเอื้อ สุนทรสนาน จึงเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์ผลงานอันโดดเด่นของท่านในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมผ่านทางดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากล”