รายการรู้รักสามัคคี

“รายการรู้รักสามัคคี”
บรรเลงโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์

ขอขอบคุณ
:: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
:: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
:: บริษัท อ.ส.มท. จำกัด (มหาชน)
:: มูลนิธิสุนทราภรณ์

Comments are closed.