Banner030101

โครงการ “คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์” ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยคุณอติพร สุนทรนาน เสนะวงศ์ ทายาทครูเอื้อ สุนทรสนาน และผู้อำนวยการวงดนตรีสุนทราภรณ์และโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ได้ริเริ่มแนวคิดในการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานงานเพลงของสุนทราภรณ์ แทนเหล่านักร้องรุ่นเก่าที่เริ่มสูงอายุขึ้น จึงจัดตั้ง “โครงการคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์” โดยมีเป้าหมายเพื่อรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาสืบสานงานเพลงของสุนทราภรณ์ ทั้งยังทำหน้าที่เสมือนรอยต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบัน มีส่วนในการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของวงดนตรีสุนทราภรณ์ให้ดูร่วมสมัย แต่ในขณะเดียวกันยังสามารถรักษามาตรฐานในการขับร้องเพลงตามแบบฉบับ “ทางเพลง” ของสุนทราภรณ์ทุกประการ

คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

[our-team group=”คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์”]

 

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 

MF-set0201

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

 

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด