• วงดนตรีสุนทราภรณ์

  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน และกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศไทยในยุคนั้น จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นวงดนตรีแบบบิ๊กแบนด์ของเอกชนที่ก่อตั้ง และดำเนินงานต่อเนื่องมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีไทย กว่า 70 ปี  .
 • โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

  โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2512 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ฉลองอายุการดำเนินงานครบปีที่ 30 โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้ง ได้ให้เหตุผลไว้ว่า “จากประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี ผมเห็นว่านักร้องในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านโน๊ตได้ ทำให้ต้องพึ่งพามีนักดนตรีเป็นพี่เลี้ยงเสมอ”.
 • มูลนิธิสุนทราภรณ์

  มูลนิธิสุนทราภรณ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดนมีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษณ์ และเผยแพร่บทเพลงสุนทราภรณ์ ตลอดจนประวัติและผลงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน และครูเพลงของสุนทราภรณ์ทุกท่าน มูลนิธิสุนทราภรณ์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรมแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ตามข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1.
 • สุนทราภรณ์ในปัจจุบัน

    ปัจจุบัน วงดนตรีสุนทราภรณ์ อยู่ภายใต้การดูแลของนางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ (ทายาทของครูเอื้อ สุนทรสนาน) และควบคุมโดย ครูดำ-พูลสูข สุริยพงษ์รังษี        .

img1100th Anniversary of the Birth of Euah Suntornsanan, Composer (1910-1981)

A prolific and talented composer, music educator, and bandleader, Euah Sunthornsanan was a pioneer in introducing Western and Latin music into Thai popular culture, while continuing to promote recreation of Thai modern music based on traditional and folk melodies.

In the 1940s, he founded the Suntaraporn which is Thailand’s best-known big band. He has extensively performed in Thailand but also in other countries in the region such as Lao People’s Democratic Republic, Cambodia or China. Through his music and songs he successfully contributed to public education and generating forces for peace and harmony among South-East Asian countries.

The celebration of the centenary of his birth will no doubt provide an excellent opportunity to promote a better understanding of his unique contribution through the universal language of music.

 

ลิขสิทธิ์เพลง